Roald Angen Dykker og Flyvelæge

Pilot.

 

Tidsbestilling foregår daglig på tlf 54 70 46 36 (08.30-12.00) husk-bestil i god tid gerne - min. 4 uger før.
HUSK DU SKAL MEDBRINGE:

Briller og kontaktlinser. Hvis du bruger kontaktlinser må de ikke være isat på undersøgelsesdagen, men medbringes og isættes under undersøgelsen.

Kopi af Brillerecept fra optiker eller øjelæge

Certifikat –billedlegimitation.

Medical certificate Logbog (eller opgørelse over total antal flyvetimer + flyvetimer siden sidste helbredsundersøgelse)

Kopi af journal, lægepapirer o.lign hvis du har fejlet noget alvorligere eller været indlagt siden sidste helbredsundersøgelse.

Husk VIGTIG:ANSØGNINGSSKEMA ferdig udfylt- Tryk her

 

Class 2 undersøgelser:

Helbredskrav til PPL, glider, UL, AFIS, CA og ballon er identiske i Danmark. Undersøgelserne udføres af flyvelæger. Helbredskravene ses i BL 6-05 og JAR-FCL 3 (medical).

(A-, A/I- S-, CA-, UL-, AFIS- og ballon- certifikat)

 

Undersøgelserne udføres i.h.t, EASA 3` regler.

Jeg udfører IKKE førstegangsundersøgelsen Class1. Der henvises til flyvemedicinsk klinik.


FORNYELSES undersøgelsen varer ca. 1 time. Den skal foretages hvert 5. år indtil du er 40 år. Herefter hvert andet år, indtil du er 50 år. Herefter hvert år.

Undersøgelsen koster kr. 1300 inkl moms,-, og inkluderet evt. blodprøver og lungefunktionstest

EKG (hjertekardiogram) koster kr. 350,-

EKG skal udføres hvert 2. år efter du er fyldt 40 år, og hvert år efter du er fyldt 50 år.

(Alle priser inkl. 25% moms)
Hvis undersøgelsesresultatet viser, at du fortsat opfylder de helbredsmæssige krav, får du fornyet dit "Medical".

Hvis de flyvemedicinske krav ikke er opfyldt :

Såfremt der findes forhold, der gør at helbredskravene ikke er opfyldt, bliver "Medical" ikke fornyet. Du får en skrivelse (som beskriver hvad der ikke er i orden og hvad der kræves for at det er i orden) med til din egen læge, til øre- eller øjenlæge (alt efter hvad der er galt).

....Når forholdene er bragt i overensstemmelse med de flyvemedicinske krav følger en flyvemedicinsk konsultation hos Roald Angen hvor ”Medical” udstedes eller hvor sagen sendes videre til luftfartslægen hos Trafikstyrelsen, alt efter hvordan forholdene ligger.


Erhvervsdykker undersøgelser: Danske

Der skal hvert år udføres en helbredsundersøgelse af erhvervsdykkere i Danmark, i.h.t. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse.

En almindelig fornyelses undersøgelse tager ca. 40 minutter.

Undersøgelsen koster kr. 700,- inkl. moms.

Du skal medbringe dit erhvervsdykkerbevis, samt evt. briller-også oplysninger fra sygehus eller egen læge såfremt sygehusophold eller mediciner.


For erhvervsdykkere under 50 år, skal der hvert 5. år laves en udvidet helbredsundersøgelse, for erhvervsdykkere over 50 år, skal den udføres hvert 2. år. Undersøgelsen tager ca. 1 og inkluderer bl.a. urin- og blodprøver, EKG (hjertekardiogram), lungefunktionstest og klinisk undersøgelse.

Undersøgelsen koster kr. 1400,- inkl. moms

Du skal medbringe dit erhvervsdykkerbevis, samt evt. briller.-evt også lægeoplysninger mediciner såfremt sygehusophold eller lignende.


Aspirant undersøgelse for erhvervsdykkere indeholder det samme som den udvidede undersøgelse

Du skal selv sørge for, at få foretaget en røntgenundersøgelser af dine lunger inden. Denne foretages på en røntgenafdeling/klinik.

Undersøgelsen tager ca. 1,5 timer.

Undersøgelsen koster kr. 3500,- inkl. moms

Du skal medbringe:

: Billedlegitimation

: Journalkopi, lægebreve o.lign hvis du har fejlet noget alvorligt tidligere

Copyright © airdivedoc.dk
Webdesign. elsaangen@hotmail.com